Machinebreuk

De Alle-risico's-polis voor uw machines

De technologie staat niet stil. Bedrijven moeten steeds meer investeren in nieuwe en duurdere machines. Een defect, schade of verlies van een machine kan bijgevolg zware financiële gevolgen hebben. De polis Machinebreuk kan hier de nodige zekerheid bieden. Veel leasing- en leninginstanties eisen trouwens een polis die ook uw machines verzekert.

Vergeet niet om uw machines ook te verzekeren tegen schade door externe oorzaken:
  • werfrisico
  • brandrisico
  • diefstal
  • verkeersrisico

  • Ook tegen extra kosten zoals overuren, buitenlandse technici en versneld vervoer kunnen wij u bijkomend verzekeren.

    Wenst u meer informatie?

    Kom dan gerust een kopje koffie drinken!