Alle bouwplaatsrisico's

Laat u een woning bouwen of verbouwen door erkende aannemers?
Of bent u zelf een aannemer?
Dan is de verzekering ABR iets voor u.

Een muur die instort, diefstal van bouwmaterialen op de werf, schade aan een aanpalend gebouw...
Loopt er iets fout op de werf, dan bent u ertegen verzekerd.

Deze polis dekt alle bouwrisico’s op een werf: plotselinge en onvoorziene stoffelijke schade aan het op te trekken bouwwerk, inclusief brand, diefstal, storm, enz.
Zelfs schade aan derden kan verzekerd worden.

Interessante polis voor (hoofd)aannemers en bouwheren om discussies en juridische procedures te vermijden.
Openbare instanties of architecten verplichten deze polis vaak aan hoofdaannemers.
Bovendien raden architecten deze polis sterk aan bij de bouwheer.

Wenst u meer informatie?

Kom dan gerust een kopje koffie drinken!