Objectieve aansprakelijkheid

Dek uw bedrijf in tegen schade aan derden

Uw onderneming kan aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat in het kader van haar activiteiten. Daarom is een verzekering BA Bedrijven onmisbaar.

In bepaalde gevallen is een verzekering Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing wettelijk verplicht.

Objectieve aansprakelijkheid

Deze polis is wettelijk verplicht voor publiek toegankelijke gelegenheden:
 • restaurants en cafés met een oppervlakte van meer dan 50 m²
 • hotels en motels met minimaal vier kamers voor minimaal tien personen
 • kleinhandelaars en handelsgalerijen met een verkoopruimte van minstens 1.000 m²
 • gebouwen voor de uitoefening van een eredienst vanaf 1.000 m²
 • dancings, discotheken en alle openbare gelegenheden waar er gedanst wordt, inclusief openluchtbals, tenten


 • Deze verplichte verzekering beschermt u tegen schade zonder fout. Want ook als u niet in fout bent, bent u aansprakelijk bij een brand of ontploffing in uw zaak.

  Deze verzekering vergoedt de lichamelijke en stoffelijke schade van slachtoffers van brand of ontploffing.

  Wenst u meer informatie?

  Kom dan gerust een kopje koffie drinken!