Arbeidsongeschiktheid

Vele succesfactoren hebt u zelf in de hand, andere niet.
Uw inkomen hangt niet alleen af van uw professioneel succes, het hangt ook af van uw gezondheid.
En het kan iedereen overkomen: een ongeval of een ziekte die een langdurige arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft.
Als u gedurende een lange periode niet meer kunt werken, heeft dit ernstig inkomensverlies tot gevolg.
U kunt de financiële toekomst van uzelf en uw gezin maar beter goed verzekeren.

Verzekering Gewaarborgd Inkomen

Als u arbeidsongeschikt wordt, biedt het Gewaarborgd Inkomen u tijdens deze periode een aanvullend inkomen bovenop de tussenkomst van het Riziv.
Zo kunt u bijvoorbeeld toch uw lening afbetalen of extra (personeels)kosten dekken.

Extra maandelijkse rente

Dankzij de verzekering Gewaarborgd Inkomen ontvangt u bij elke arbeidsongeschiktheid van minimaal 25 %, ten gevolge van ziekte of ongeval, een rente.
De uitkeringen verlopen proportioneel voor zover de arbeidsongeschiktheidsgraad tussen 25 % en 66 % ligt.
De volledige rente wordt uitgekeerd wanneer de arbeidsongeschiktheidsgraad 67 % of meer bedraagt.

Fiscaal

De premies die u betaalt voor de verzekeringen Gewaarborgd Inkomen of voor de Aanvullende verzekering Arbeidsongeschiktheid zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskosten, indien u uw werkelijke kosten bewijst.

Wenst u meer informatie?

Kom dan gerust een kopje koffie drinken!