Alle risico verzekering

Waar de brandverzekering eindigt gaat de "alle risico verzekering woning" verder.
Hier wordt alle materiële schade gedekt voor zover ze te wijten is aan plotselinge, toevallige en niet te voorziene omstandigheden.
Dit betekent dat alles wat niet uitdrukkelijk uitgesloten wordt, automatisch is verzekerd.

Wenst u meer informatie?

Kom dan gerust een kopje koffie drinken!